xe hút hầm

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu
Siêu thị xe cẩu

Tìm kiếm sản phẩm

Theo danh mục

Theo thương hiệu

Theo tải trọng

Theo mức giá

xe hút hầm

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 3 Khối (m3)

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 3 Khối (m3)

- Tải trọng: 3 tấn

- Giá bán: 595 triệu

- Trả trước: 250 triệu

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 3 Khối (m3)

- Xuất xứ: Nhập Khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: Không niên hạn sử dụng

- Tải trọng: 3 tấn

- Trả trước: 250 triệu

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 4 Khối (m3)

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 4 Khối (m3)

- Tải trọng: 4 tấn

- Giá bán: 620 triệu

- Trả trước: 200 triệu

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 4 Khối (m3)

- Xuất xứ: Nhập Khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 4 tấn

- Trả trước: 200 triệu

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 5 Khối (m3)

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 5 Khối (m3)

- Tải trọng: 5 tấn

- Giá bán: 634.5 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 5 Khối (m3)

- Xuất xứ: Nhập Khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 5 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 7 Khối 6 m3

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 7 Khối 6 m3

- Tải trọng: 7 tấn

- Giá bán: 965 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 7 Khối 6 m3

- Xuất xứ: Nhập Khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 7 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 12 Khối (m3)

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 12 Khối (m3)

- Tải trọng: 12 tấn

- Giá bán: 1.16 tỷ

- Trả trước: 50 triệu

Xe Hút Chất Thải Hầm Cầu 12 Khối (m3)

- Xuất xứ: Nhập Khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 12 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Xe Hút Bể Phốt Thông Nghẹt Cầu 12 Khối Hino Fm

Xe Hút Bể Phốt Thông Nghẹt Cầu 12 Khối Hino Fm

- Tải trọng: 12 tấn

- Giá bán: 1.8 tỷ

- Trả trước: 20 triệu

Xe Hút Bể Phốt Thông Nghẹt Cầu 12 Khối Hino Fm

- Xuất xứ: Nhập Khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2019

- Tải trọng: 12 tấn

- Trả trước: 20 triệu

Hotline:

0902003033

Tư vấn bán hàng:

0915.825.835

Tư vấn dịch vụ:

0917.32.79.68

Siêu thị xe cẩu

Chất lượng làm nên uy tín

PHONE
SMS
MAP