xe ép rác
Xe ép Rác
XE CAU

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu
Siêu thị xe cẩu

Tìm kiếm sản phẩm

Theo danh mục

Theo thương hiệu

Theo tải trọng

Theo mức giá

XE CẨU HYUNDAI

XE CẨU HYUNDAI 2 TẤN

XE CẨU HYUNDAI 2 TẤN

- Tải trọng: 2 tấn

- Giá bán: 650 triệu

- Trả trước:

XE CẨU HYUNDAI 2 TẤN

- Xuất xứ: Hàn quốc

- Tình trạng: Đã qua sử dụng

- Năm sản xuất: 2017

- Tải trọng: 2 tấn

- Trả trước:

Xe Cẩu Hyundai 2.5 tấn HD65

Xe Cẩu Hyundai 2.5 tấn HD65

- Tải trọng: 2.5 tấn

- Giá bán: 580 triệu

- Trả trước: 300 triệu

Xe Cẩu Hyundai 2.5 tấn HD65

- Xuất xứ: Hàn quốc

- Tình trạng: Đã qua sử dụng

- Năm sản xuất: 2016

- Tải trọng: 2.5 tấn

- Trả trước: 300 triệu

Bán Xe Cẩu Hyundai 3 Tấn 5 HD72

Bán Xe Cẩu Hyundai 3.5 Tấn HD72

- Tải trọng: 3.45 tấn

- Giá bán: 650 triệu

- Trả trước:

Bán Xe Cẩu Hyundai 3.5 Tấn HD72

- Xuất xứ: Hàn quốc

- Tình trạng: Đã qua sử dụng

- Năm sản xuất: 2015

- Tải trọng: 3.45 tấn

- Trả trước:

BÁN XE TẢI CẨU HUYNDAI CŨ

BÁN XE TẢI CẨU HUYNDAI CŨ

- Tải trọng: 3.5 tấn

- Giá bán: 665 triệu

- Trả trước: 300 triệu

BÁN XE TẢI CẨU HUYNDAI CŨ

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 3.5 tấn

- Trả trước: 300 triệu

Xe Cẩu Hyundai 4T5 HD78

Xe Cẩu Hyundai 4T5 HD78

- Tải trọng: 4.5 tấn

- Giá bán: 650 triệu

- Trả trước: 200 triệu

Xe Cẩu Hyundai 4T5 HD78

- Xuất xứ: Hàn quốc

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2016

- Tải trọng: 4.5 tấn

- Trả trước: 200 triệu

Xe tải Huyndai Mighty 5 tấn 5 HD99 Đô Thành gắn cẩu Unic 340

Xe tải Huyndai Mighty 5 tấn 5 HD99 Đô Thành gắn cẩu Unic 340

- Tải trọng: 5 tấn

- Giá bán: 1.1 tỷ

- Trả trước: 250 triệu

Xe tải Huyndai Mighty 5 tấn 5 HD99 Đô Thành gắn cẩu Unic 340

- Xuất xứ: Lắp ráp

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 5 tấn

- Trả trước: 250 triệu

Xe Cẩu Hyundai 5 tấn 5 HD700

Xe Cẩu Hyundai 5 tấn 5 HD700

- Tải trọng: 5.5 tấn

- Giá bán: 1.05 tỷ

- Trả trước: 200 triệu

Xe Cẩu Hyundai 5 tấn 5 HD700

- Xuất xứ: Hàn quốc

- Tình trạng: mới 100%

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 5.5 tấn

- Trả trước: 200 triệu

XE CẨU 6 TẤN HYUNDAI MIGHTY110SP

XE CẨU 6 TẤN HYUNDAI MIGHTY110SP

- Tải trọng: 6 tấn

- Giá bán: 670 triệu

- Trả trước: 250 triệu

XE CẨU 6 TẤN HYUNDAI MIGHTY110SP

- Xuất xứ: Hàn Quốc

- Tình trạng: Mới 100% - cabin satxi

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 6 tấn

- Trả trước: 250 triệu

Xe cẩu Hyundai 6.5 tấn HD800

Xe cẩu Hyundai 6.5 tấn HD800

- Tải trọng: 6.5 tấn

- Giá bán: 750 triệu

- Trả trước: 200 triệu

Xe cẩu Hyundai 6.5 tấn HD800

- Xuất xứ: Hàn quốc

- Tình trạng: mới 100% - Cabin satxi

- Năm sản xuất: 2017

- Tải trọng: 6.5 tấn

- Trả trước: 200 triệu

Xe tải Huyndai 7 tấn HD120SL Mighty Đô Thành gắn cẩu unic 3 tấn

Xe tải Huyndai 7 tấn HD120SL Mighty Đô Thành gắn cẩu Unic 3 tấn

- Tải trọng: 7 tấn

- Giá bán: 1.28 tỷ

- Trả trước: 300 triệu

Xe tải Huyndai 7 tấn HD120SL Mighty Đô Thành gắn cẩu Unic 3 tấn

- Xuất xứ: Lắp ráp

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2019

- Tải trọng: 7 tấn

- Trả trước: 300 triệu

Xe Cẩu Hyundai Migthy 2017 6T5

Xe Cẩu Hyundai Migthy 2017 6T5

- Tải trọng: 8 tấn

- Giá bán: 670 triệu

- Trả trước: 250 triệu

Xe Cẩu Hyundai Migthy 2017 6T5

- Xuất xứ: Hàn quốc

- Tình trạng: mới 100% - Cabin satxi

- Năm sản xuất: 2017

- Tải trọng: 8 tấn

- Trả trước: 250 triệu

XE CẨU 3 CHÂN HYUNDAI HD260 CẨU KANGLIM KS2056

XE CẨU 3 CHÂN HYUNDAI HD260 CẨU KANGLIM KS2056

- Tải trọng: 9 tấn

- Giá bán: 1.9 tỷ

- Trả trước: 680 triệu

XE CẨU 3 CHÂN HYUNDAI HD260 CẨU KANGLIM KS2056

- Xuất xứ: Hàn Quốc

- Tình trạng: Mới 100% - cabin satxi

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 9 tấn

- Trả trước: 680 triệu

Hotline:

0902003033

Tư vấn bán hàng:

0915.825.835

Tư vấn dịch vụ:

0917.32.79.68

Siêu thị xe cẩu

Chất lượng làm nên uy tín

PHONE
SMS
MAP