XE CẨU HYUNDAI

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu
Siêu thị xe cẩu

Tìm kiếm sản phẩm

Theo danh mục

Theo thương hiệu

Theo tải trọng

Theo mức giá

XE CẨU HYUNDAI

XE CẨU HYUNDAI 2 TẤN

XE CẨU HYUNDAI 2 TẤN

- Tải trọng: 2 tấn

- Giá bán: 345 tỷ

- Trả trước: 20 triệu

XE CẨU HYUNDAI 2 TẤN

- Xuất xứ: Nhập Khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2019

- Tải trọng: 2 tấn

- Trả trước: 20 triệu

Xe Cẩu Hyundai 2.5 tấn HD65

Xe Cẩu Hyundai 2.5 tấn HD65

- Tải trọng: 2.5 tấn

- Giá bán: 500 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Xe Cẩu Hyundai 2.5 tấn HD65

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 2.5 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Bán Xe Cẩu Hyundai 3 Tấn 5 HD72

Bán Xe Cẩu Hyundai 3.5 Tấn HD72

- Tải trọng: 3.5 tấn

- Giá bán: 555.5 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Bán Xe Cẩu Hyundai 3.5 Tấn HD72

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 3.5 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Xe Cẩu Hyundai 4T5 HD78

Xe Cẩu Hyundai 4T5 HD78

- Tải trọng: 4.5 tấn

- Giá bán: 612 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Xe Cẩu Hyundai 4T5 HD78

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 4.5 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Xe tải Huyndai Mighty 5 tấn 5 HD99 Đô Thành gắn cẩu Unic 340

Xe tải Huyndai Mighty 5 tấn 5 HD99 Đô Thành gắn cẩu Unic 340

- Tải trọng: 5 tấn

- Giá bán: 721 triệu

- Trả trước: 100 triệu

Xe tải Huyndai Mighty 5 tấn 5 HD99 Đô Thành gắn cẩu Unic 340

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 5 tấn

- Trả trước: 100 triệu

Xe Cẩu Hyundai 5 tấn 5 HD700

Xe Cẩu Hyundai 5 tấn 5 HD700

- Tải trọng: 5.5 tấn

- Giá bán: 535 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Xe Cẩu Hyundai 5 tấn 5 HD700

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 5.5 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Xe Cẩu Hyundai Migthy 2017 6T5

Xe Cẩu Hyundai Migthy 2017 6T5

- Tải trọng: 6 tấn

- Giá bán: 648 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Xe Cẩu Hyundai Migthy 2017 6T5

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 6 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Xe cẩu Hyundai 6.5 tấn HD800

Xe cẩu Hyundai 6.5 tấn HD800

- Tải trọng: 6.5 tấn

- Giá bán: 754.3 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Xe cẩu Hyundai 6.5 tấn HD800

- Xuất xứ: Nhật bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 6.5 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Xe tải Huyndai 7 tấn HD120SL Mighty Đô Thành gắn cẩu unic 3 tấn

Xe tải Huyndai 7 tấn HD120SL Mighty Đô Thành gắn cẩu Unic 3 tấn

- Tải trọng: 7 tấn

- Giá bán: 984 triệu

- Trả trước: 100 triệu

Xe tải Huyndai 7 tấn HD120SL Mighty Đô Thành gắn cẩu Unic 3 tấn

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 7 tấn

- Trả trước: 100 triệu

Bán Xe Cẩu Hyundai 12 tấn HD210

Bán Xe Cẩu Hyundai 12 tấn HD210

- Tải trọng: 12 tấn

- Giá bán: 867.1 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Bán Xe Cẩu Hyundai 12 tấn HD210

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 12 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Bán Xe Cẩu Hyundai 4 chân HD320

Bán Xe Cẩu Hyundai 4 chân HD320

- Tải trọng: 15 tấn

- Giá bán: 1.1 tỷ

- Trả trước: 80 triệu

Bán Xe Cẩu Hyundai 4 chân HD320

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 15 tấn

- Trả trước: 80 triệu

Xe Cẩu Hyundai 16 Tấn 5 Chân HD360

Xe Cẩu Hyundai 16 Tấn 5 Chân HD360

- Tải trọng: 16 tấn

- Giá bán: 2 tỷ

- Trả trước: 100 triệu

Xe Cẩu Hyundai 16 Tấn 5 Chân HD360

- Xuất xứ: Hàn Quốc

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 16 tấn

- Trả trước: 100 triệu

Hotline:

0902003033

Tư vấn bán hàng:

0915.825.835

Tư vấn dịch vụ:

0943.880.660

Siêu thị xe cẩu

Chất lượng làm nên uy tín

PHONE
SMS
MAP