xe ép rác
Xe ép Rác
XE CAU

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu
Siêu thị xe cẩu

Tìm kiếm sản phẩm

Theo danh mục

Theo thương hiệu

Theo tải trọng

Theo mức giá

CẦN CẨU KANGLIM

Bán Cần Cẩu Kanglim 3 Tấn

Bán Cần Cẩu Kanglim 3 Tấn

- Tải trọng: 3 tấn

- Giá bán: 405 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Bán Cần Cẩu Kanglim 3 Tấn

- Xuất xứ: Nhập Khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 3 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Bán Cần Cẩu KangLim 5 Tấn

Bán Cần Cẩu KangLim 5 Tấn

- Tải trọng: 5 tấn

- Giá bán: 545 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Bán Cần Cẩu KangLim 5 Tấn

- Xuất xứ: Nhập Khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 5 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Bán Cần Cẩu Kanglim 6 tấn

Bán Cần Cẩu Kanglim 6 tấn

- Tải trọng: 6 tấn

- Giá bán: 590 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Bán Cần Cẩu Kanglim 6 tấn

- Xuất xứ: Nhập Khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 6 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Bán Cần Cẩu Kanglim 7 tấn

Bán Cần Cẩu Kanglim 7 tấn

- Tải trọng: 7 tấn

- Giá bán: 740 triệu

- Trả trước: 150 triệu

Bán Cần Cẩu Kanglim 7 tấn

- Xuất xứ: Nhập Khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2019

- Tải trọng: 7 tấn

- Trả trước: 150 triệu

Bán Cần Cẩu Kanglim 10 Tấn

Bán Cần Cẩu Kanglim 10 Tấn

- Tải trọng: 10 tấn

- Giá bán: 950.7 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Bán Cần Cẩu Kanglim 10 Tấn

- Xuất xứ: Nhập Khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 10 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Bán Cần Cẩu Kanglim 15 Tấn KS5206

Bán Cần Cẩu Kanglim 15 Tấn KS5206

- Tải trọng: 15 tấn

- Giá bán: 985 triệu

- Trả trước: 250 triệu

Bán Cần Cẩu Kanglim 15 Tấn KS5206

- Xuất xứ: hàn Quốc

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 15 tấn

- Trả trước: 250 triệu

Hotline:

0902003033

Tư vấn bán hàng:

0915.825.835

Tư vấn dịch vụ:

0917.32.79.68

Siêu thị xe cẩu

Chất lượng làm nên uy tín

PHONE
SMS
MAP