xe ép rác
Xe ép Rác
xe chuyên dụng
xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu
Siêu thị xe cẩu

Tìm kiếm sản phẩm

Theo danh mục

Theo thương hiệu

Theo tải trọng

Theo mức giá

XE CẨU ISUZU

XE CẨU 1T9 ISUZU QKR77H

XE CẨU 1T9 ISUZU QKR77H

- Tải trọng: 1.9 tấn

- Giá bán: 460 triệu

- Trả trước: 150 triệu

XE CẨU 1T9 ISUZU QKR77H

- Xuất xứ: Nhật bản

- Tình trạng: Mới 100% - cabin satxi

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 1.9 tấn

- Trả trước: 150 triệu

Xe Cẩu Isuzu 3 Tấn NQR 75L

Xe Cẩu Isuzu 3 Tấn NQR 75L

- Tải trọng: 3.5 tấn

- Giá bán: 680 triệu

- Trả trước: 200 triệu

Xe Cẩu Isuzu 3 Tấn NQR 75L

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: mới 100% - Cabin satxi

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 3.5 tấn

- Trả trước: 200 triệu

Xe Cẩu Isuzu 5 Tấn 175PS

Xe Cẩu Isuzu 5 Tấn 175PS

- Tải trọng: 5 tấn

- Giá bán: 750 triệu

- Trả trước: 300 triệu

Xe Cẩu Isuzu 5 Tấn 175PS

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: mới 100% - Cabin satxi

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 5 tấn

- Trả trước: 300 triệu

XE CẨU 5 TẤN ISUZU CẦN UNIC V375

XE CẨU 5 TẤN ISUZU CẦN UNIC V375

- Tải trọng: 5 tấn

- Giá bán: 1.45 tỷ

- Trả trước: 450 triệu

XE CẨU 5 TẤN ISUZU CẦN UNIC V375

- Xuất xứ: NHẬT BẢN

- Tình trạng: Mới 100%

- Năm sản xuất: 2023-2024

- Tải trọng: 5 tấn

- Trả trước: 450 triệu

BÁN XE CẨU 5 TẤN ISUZU CẦN URV374 MỚI

BÁN XE CẨU 5 TẤN ISUZU CẦN URV374 MỚI

- Tải trọng: 5 tấn

- Giá bán: 1.45 tỷ

- Trả trước: 450 triệu

BÁN XE CẨU 5 TẤN ISUZU CẦN URV374 MỚI

- Xuất xứ: NHẬT BẢN

- Tình trạng: Mới 100%

- Năm sản xuất: 2022 - 2023

- Tải trọng: 5 tấn

- Trả trước: 450 triệu

XE CAU ISUZU 6T4 FRR650 CAN UNIC V344

XE CAU ISUZU 6T4 FRR650 CAN UNIC V344

- Tải trọng: 5 tấn

- Giá bán: 1.45 tỷ

- Trả trước: 450 triệu

XE CAU ISUZU 6T4 FRR650 CAN UNIC V344

- Xuất xứ: Nhật bản

- Tình trạng: Mới 100%

- Năm sản xuất: 2022

- Tải trọng: 5 tấn

- Trả trước: 450 triệu

XE CAU 5 TAN ISUZU FRR90 UNIC V375 RO NANG

XE CAU 5 TAN ISUZU FRR90 UNIC V375 RO NANG

- Tải trọng: 5 tấn

- Giá bán: 1.46 tỷ

- Trả trước: 450 triệu

XE CAU 5 TAN ISUZU FRR90 UNIC V375 RO NANG

- Xuất xứ: Nhật bản - Việt Nam

- Tình trạng: Mới 100%

- Năm sản xuất: 2023 - 2024

- Tải trọng: 5 tấn

- Trả trước: 450 triệu

XE CẨU ISUZU 6 TẤN FRR90N

XE CẨU ISUZU 6 TẤN FRR90N

- Tải trọng: 6 tấn

- Giá bán: 1.32 tỷ

- Trả trước: 300 triệu

XE CẨU ISUZU 6 TẤN FRR90N

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: mới 100%

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 6 tấn

- Trả trước: 300 triệu

Xe Cẩu Isuzu 6.4 Tấn FVR

Xe Cẩu Isuzu 6.4 Tấn FVR

- Tải trọng: 6.4 tấn

- Giá bán: 1.32 tỷ

- Trả trước: 260 triệu

Xe Cẩu Isuzu 6.4 Tấn FVR

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 6.4 tấn

- Trả trước: 260 triệu

XE CẨU ISUZU 8 TẤN FVM GẮN CẨU UNIC 800

XE CẨU ISUZU 8 TẤN FVM GẮN CẨU UNIC 800

- Tải trọng: 7.8 tấn

- Giá bán: 2.45 tỷ

- Trả trước: 500 triệu

XE CẨU ISUZU 8 TẤN FVM GẮN CẨU UNIC 800

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 7.8 tấn

- Trả trước: 500 triệu

Xe Cẩu Isuzu 13 Tấn 3 chân FVM

Xe Cẩu Isuzu 13 Tấn 3 chân FVM

- Tải trọng: 13 tấn

- Giá bán: 2.35 tỷ

- Trả trước: 500 triệu

Xe Cẩu Isuzu 13 Tấn 3 chân FVM

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 13 tấn

- Trả trước: 500 triệu

Xe Cẩu Isuzu 4 Chân VM

Xe Cẩu Isuzu 4 Chân VM

- Tải trọng: 15 tấn

- Giá bán: 1.68 tỷ

- Trả trước: 400 triệu

Xe Cẩu Isuzu 4 Chân VM

- Xuất xứ: Lắp ráp

- Tình trạng: mới 100% - Cabin satxi

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 15 tấn

- Trả trước: 400 triệu

Hotline:

0902.00.30.33

Tư vấn bán hàng:

0915.825.835

Tư vấn dịch vụ:

0943.880.660

Siêu thị xe cẩu

Chất lượng làm nên uy tín

PHONE
SMS
MAP