xe ép rác
Xe ép Rác
XE CAU

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu

Siêu thị xe cẩu
Siêu thị xe cẩu

Tìm kiếm sản phẩm

Theo danh mục

Theo thương hiệu

Theo tải trọng

Theo mức giá

CẦN CẨU UNIC

BÁN CẨU UNIC V540

BÁN CẨU UNIC V540

- Tải trọng: 5 tấn

- Giá bán: 250 triệu

- Trả trước: 50 triệu

BÁN CẨU UNIC V540

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 5 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Bán cần cẩu Unic 5 tấn 5 đốt V555

Bán cần cẩu Unic 5 tấn 5 đốt V555

- Tải trọng: 5 tấn

- Giá bán: 260 triệu

- Trả trước: 50 triệu

Bán cần cẩu Unic 5 tấn 5 đốt V555

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 5 tấn

- Trả trước: 50 triệu

BÁN CẦN CẨU UNIC 5 TẤN

BÁN CẦN CẨU UNIC 5 TẤN

- Tải trọng: 5 tấn

- Giá bán: 290 triệu

- Trả trước: 50 triệu

BÁN CẦN CẨU UNIC 5 TẤN

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 5 tấn

- Trả trước: 50 triệu

BÁN CẨU UNIC 6 TẤN 630

BÁN CẨU UNIC 6 TẤN 630

- Tải trọng: 6 tấn

- Giá bán: 480 triệu

- Trả trước: 80 triệu

BÁN CẨU UNIC 6 TẤN 630

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 6 tấn

- Trả trước: 80 triệu

BÁN CẨU UNIC 6 TẤN V600

BÁN CẨU UNIC 6 TẤN V600

- Tải trọng: 6 tấn

- Giá bán: 350 triệu

- Trả trước: 50 triệu

BÁN CẨU UNIC 6 TẤN V600

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 6 tấn

- Trả trước: 50 triệu

BÁN CẨU UNIC 8 TẤN 800

BÁN CẨU UNIC 8 TẤN 800

- Tải trọng: 8 tấn

- Giá bán: 550 triệu

- Trả trước: 80 triệu

BÁN CẨU UNIC 8 TẤN 800

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 8 tấn

- Trả trước: 80 triệu

BÁN CẦN CẨU UNIC 12 TẤN V1200

BÁN CẨU UNIC 12 TẤN V1200

- Tải trọng: 12 tấn

- Giá bán: 600 triệu

- Trả trước: 50 triệu

BÁN CẨU UNIC 12 TẤN V1200

- Xuất xứ: Nhật Bản

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2020

- Tải trọng: 12 tấn

- Trả trước: 50 triệu

Bán cẩu Unic 15 tấn 1500,1504

CẨU UNIC 15 TẤN URV1500-1504

- Tải trọng: 15 tấn

- Giá bán: 600 triệu

- Trả trước: 80 triệu

CẨU UNIC 15 TẤN URV1500-1504

- Xuất xứ: Nhập khẩu

- Tình trạng: Còn hàng

- Năm sản xuất: 2018

- Tải trọng: 15 tấn

- Trả trước: 80 triệu

Hotline:

0902003033

Tư vấn bán hàng:

0915.825.835

Tư vấn dịch vụ:

0917.32.79.68

Siêu thị xe cẩu

Chất lượng làm nên uy tín

PHONE
SMS
MAP